Адамдын Асыл ойлору

Кадыр Абакиров. Адамдын Асыл ойлору
Кадыр Абакиров. Адамдын Асыл ойлору
3.45 из 5, отдано 21 голосов
Ыйык китептер Тоорат, Забур, Инжил, Куран жана Мухаммед пайгамбардын осуяттары учкул сөз эмей эмне. Алиги касиеттүү ыйык китептеги Сулайман пайгамбардын «Накыл сөздөр», «Насаатчы китеби» азыркы күндө да, келечекте да эч убакта таасирин жоготпой турган, колдон түшпөс улуу китеп экенин баардык кы-лымдын ойчулдары жазып жана айтып келатпайбы. Бул өлбөс-өчпөс улуу китептин кээ бир касиеттүү сөздөрүн улуу жазуучулар өз китептерине баш сөз кылып алышкан. К.Абакировдун китебинде ошол чыгармалардын шапатасы уруп турат. Бирок автор алардын таасирине жетеленип калган эмес. Кой маарап, жылкылар кошкуруп, атчан келаткан малчылардын кобур-собур үндөрү чыгып, кадимки кыргыз турмушунун элесин бе-рип, байыркы бабалардын өчпөс үндөрү угулуп турат. Негизи «Акылдуу болуш үчүн он китепти окуп чыгуу жети-шерлик, ал эми он китепти табыш үчүн миң китеп окуш керек» – дегендей, алдыңыздарга сунула турган бул китеп окурмандардын бардык катмарына сунушталат.
  • Категория: Афоризмы и цитаты
  • Правообладатель: Автор
  • Год написания: 2018
  • Возрастное ограничение: 12+
  • Легальная стоимость: 0 руб.

Читать книгу «Адамдын Асыл ойлору» онлайн:

Оставить комментарий:

Вам также может понравиться:

Оставайтесь на связи

Будьте в курсе новостей о выходящих книгах, подпишитесь на нашу еженедельную рассылку:

Обратная связь

© 2011-2022. Your Lib. All Rights Reserved.